images/topz_dbl_mlgokh.jpg foto: Ola Kjelbye

Meta harr

från skivan Ordagrant

text Christina Kjellsson

Copyright © 2015. Här gäller vanligt hyfs och folkvett samt upphovsrätt enligt Svensk lag.