images/topz_dbl_mlgokh.jpg foto: Ola Kjelbye

Nästa sommar

från skivan Ordagrant och Sagt & Gjort

text&musik Christina Kjellsson

Copyright © 2015. Här gäller vanligt hyfs och folkvett samt upphovsrätt enligt Svensk lag.